0903.121.676 / 077.682.0693
0903.121.676 / 077.682.0693

1/ CÁC DỊCH VỤ NHÀ ĐẤT

+ Hợp thức hoá nhà và đất: xin cấp giấy chứng nhận cho nhà/đất chưa có giấy chứng nhận, tách sổ nhà/đất, sang tên nhà đất, cấp đổi giấy chứng nhận nhà đất, hoàn công nhà

+ Xin phép xây dựng

+ Xin phép hoàn công & cập nhật biến động

+ Bồi thường, thu hồi đất: Tư vấn chế độ chính sách về nhà, đất trong các trường hợp giải phóng mặt bằng, đền bù, hỗ trợ tái định cư. Các vấn đề về đơn giá, phương án bồi thường, hỗ trợ về nhà, đất, công trình xây dựng và cây cối, hoa màu … Quy trình thu hồi, cưỡng chế và khiếu nại về thu hồi đất.

+ Dự án BĐS và Xây dựng: Tư vấn các vấn đề liên quan đến việc xin cấp phép, triển khai thực hiện dự án Bất động sản cũng như các vấn đề liên quan đến thi công xây dựng công trình. Tư vấn và soạn thảo các hợp đồng, biểu mẫu với nhà thầu trong hoạt động xây dựng công trình dự án và công trình dân dụng nhà ở riêng lẻ.

 + Cấp mới – Sang tên sổ hồng: Tư vấn và đại diện thực hiện các thủ tục liên quan đến cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; chuyển mục đích sử dụng đất… Tư vấn về chế độ pháp lý của các loại nhà, đất; về quyền sở hữu, quyền sử dụng của người Việt Nam và người nước ngoài đối với nhà, đất tại Việt Nam; về quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà, đất của người Việt Nam đối với nhà, đất tại nước ngoài…

+ Tư vấn về Hợp đồng mua bán/chuyển nhượng nhà đất: tư vấn về hồ sơ cần thiết để giao kết hợp đồng; soạn thảo các loại hợp đồng mua bán và chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, thế chấp, góp vốn đối với quyền sử dụng đất và nhà ở; tư vấn về quá trình thực thi các hợp đồng này theo yêu cầu.

+ Thuế & các nghĩa vụ tài chính, nợ thuế/nợ nghĩa vụ tài chính với cơ quan Nhà nước

+ Thu thập thông tin đất đai: theo yêu cầu của khách hàng.

 

2/ CÁC TRANH CHẤP LIÊN QUAN ĐẾN NHÀ ĐẤT

+ Tranh chấp tài sản chung/riêng

+ Tranh chấp về quyền sở hữu/sử dụng nhà đất

+ Tranh chấp hợp đồng mua bán/chuyển nhượng/thuê/cho thuê lại liên quan đến nhà đất

+ Tranh chấp đòi lại tài sản cho ở nhờ/mượn

+ Tranh chấp yêu cầu tuyên bố hợp đồng/giao dịch liên quan đến nhà đất vô hiệu

+ Tranh chấp yêu cầu chia di sản thừa kế ...

+ Các tranh chấp khác liên quan đến nhà đất