0903.121.676 / 077.682.0693
0903.121.676 / 077.682.0693

TRIỂN LUẬT là VPLS chuyên cung cấp Gói dịch vụ tư vấn pháp lý doanh nghiệp, đặc biệt là các Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), tư vấn hợp đồng và các tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến hợp đồng, tư vấn thu hồi nợ - xử lý nợ.

TƯ VẤN PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP

 • Bạn muốn thành lập mới công ty? Mở thêm chi nhánh/văn phòng giao dịch/địa điểm kinh doanh?
 • Hoặc ngược lại, bạn muốn tái cấu trúc hay thu hẹp quy mô?
 • Bạn muốn bổ sung ngành nghề kinh doanh? Bạn muốn thay đổi trụ sở doanh nghiệp? Thay đổi người đại diện Pháp luật? Bạn muốn tăng vốn điều lệ hoặc cập nhật các thông tin đăng ký doanh nghiệp khác?
 • Bạn muốn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền? …
 • Bạn muốn chuẩn hóa hệ thống văn bản/quy trình/mẫu biểu/hợp đồng … trong nội bộ công ty?
 • Bạn muốn phân công/phân quyền/ủy quyền cho các cấp quản lý?
 • Bạn muốn được cung cấp/cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật luật dân sự, thương mại, kinh tế, lao động, bảo hiểm,… phát sinh trong hoạt động kinh doanh hàng ngày?
 • Bạn muốn biết phạm vi quyền & nghĩa vụ của các bên trong quan hệ với người lao động?
 • Bạn muốn biết cơ chế, trình tự giải quyết tranh chấp giữa các bên trong quan hệ với người lao động?
 • Bạn cần dịch vụ để thực hiện các thủ tục hành chánh, xin giấy phép, xin giấy phép con, ngành nghề kinh doanh có điều kiện … trong quá trình hoạt động của mình?
 • Bạn cần tư vấn giải quyết các vấn đề pháp lý khác phát sinh khác trong quá trình hoạt động kinh doanh bất kể khi nào?

 

TƯ VẤN HỢP ĐỒNG VÀ CÁC TRANH CHẤP LIÊN QUAN ĐẾN H/ĐỒNG

 • Bạn không yên tâm khi đặt bút ký vào hợp đồng với đối tác vì có nhiều điều khoản bất lợi?
 • Bạn cần người cùng bạn thương lượng các điều khoản đó với đối tác trước khi chốt hợp đồng?
 • Bạn cần người review và tham mưu cho bạn các văn bản quan trọng trong quá trình phát triển kinh doanh?
 • Khi bạn cần khởi kiện đối tác mà bạn không đủ nhân sự hoặc nhân sự của bạn không đủ chuyên môn để thực hiện?
 • Bạn muốn mọi việc liên quan đến hợp đồng đều được xử lý hiệu quả, chất lượng, an toàn nhất?
 • Bạn muốn yên tâm bàn chuyện phát triển công ty, mọi vấn đề pháp lý hãy để dịch vụ lo?...