0903.121.676 / 077.682.0693
0903.121.676 / 077.682.0693

Tôi và chồng có đăng ký kết hôn. Nhưng đến nay ly thân cũng đã gần 5 năm. Trong quá trình ly thân tôi có quen biết với người đàn ông khác và mang thai. Nay con sinh ra tôi muốn làm khai sinh cho con nhưng không khai tên cha. Tôi phải làm như thế nào?

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật Hôn nhân và gia đình 2014;

- Luật Tố tụng dân sự 2015;

- Luật Hộ tịch 2014;

- Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hộ tịch;

2. Căn cứ tại Điều 88 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 về Xác định cha, mẹ quy định:

1. Con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân là con chung của vợ chồng.

Con được sinh ra trong thời hạn 300 ngày kể từ thời điểm chấm dứt hôn nhân được coi là con do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân.

Con sinh ra trước ngày đăng ký kết hôn và được cha mẹ thừa nhận là con chung của vợ chồng.

2. Trong trường hợp cha, mẹ không thừa nhận con thì phải có chứng cứ và phải được Tòa án xác định.

Như vậy, dù đứa bé là con riêng của vợ nhưng do người vợ mang thai và sinh ra trong thời kỳ hôn nhân thì được xác định là con chung của vợ chồng. Do đó, thủ tục khai sinh cho đứa bé được thực hiện như thủ tục thông thường, khai sinh đầy đủ tên cha và mẹ.

Trường hợp muốn khai sinh cho con nhưng để trống phần tên cha: thì người chồng, người vợ có thể yêu cầu Tòa án xác định người chồng không phải là cha đẻ của đứa trẻ. Sau khi có Bản án/Quyết định của Tòa án, người vợ có thể nộp hồ sơ khai sinh để trống tên cha.

3. Trình tự thủ tục thực hiện:

Bước 1. Khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết xác định không phải cha con.

Người vợ nộp hồ sơ khởi kiện ra Tòa án nhân dân có thẩm quyền.

Hồ sơ gồm: Đơn khởi kiện, CCCD người vợ, CCCD người chồng (nếu có), Giấy chứng sinh, các giấy tờ chứng cứ chứng minh như Kết quả giám định ADN, hình ảnh, tài liệu khác,…

Trình tự thủ tục theo quy định Luật tố tụng dân sự.

Bước 2. Khai sinh cho con

Hồ sơ gồm:

+ Tờ khai sinh theo mẫu

+ Giấy chứng sinh

+ CCCD người đi khai sinh

+ Giấy chứng nhận kết hôn

+ Bản án/Quyết định của Tòa án về kết quả giải quyết xác định không phải cha con

Cơ quan có thẩm quyền: Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người mẹ.

TRIỂN LUẬT LAW.