0903.121.676 / 077.682.0693
0903.121.676 / 077.682.0693

Vợ chồng anh Trường sinh được 03 người con, 02 gái 01 trai, do kinh tế khó khăn nên vợ chồng anh Trường quyết định chỉ cho cậu con trai đi học đại học, còn 02 cô con gái chỉ cho theo học hết cấp II sau đó phải ở nhà để giúp bố mẹ làm ruộng và kiếm sống vì anh Trường cho rằng con gái là con của người ta học làm gì nhiều, mai này nó đi lấy chồng là hết. Hỏi, hành vi của anh Trường có vi phạm pháp luật về bình đẳng giới không? Vì sao?

Trả lời: 

Hành vi của anh Trường là vi phạm pháp luật về bình đẳng giới, vì:

Khoản 4 Điều 18 Luật Bình đẳng giới năm 2006 quy định:

“4. Con trai, con gái được gia đình chăm sóc, giáo dục và tạo điều kiện như nhau để học tập, lao động, vui chơi, giải trí và phát triển;...”.

Như vậy, căn cứ quy định nêu trên, hành vi anh Trường là vi phạm pháp luật về bình đẳng giới. Ngoài ra, hành vi đối xử bất bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình của anh Trường còn là hành vi bạo lực gia đình theo điểm đ, khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022:

“1. Hành vi bạo lực gia đình:

... đ) Kỳ thị, phân biệt đối xử về hình thể, giới, giới tính, năng lực của thành viên gia đình;...”.

TRIỂN LUẬT LAW.