0903.121.676 / 077.682.0693
0903.121.676 / 077.682.0693

Tôi cho số tiền 500 triệu cho con làm ăn, vậy sau khi ly hôn chia tài sản, số tiền đó con tôi có được giữ lại không hay phải trả lại cho bố mẹ để phân chia.

Căn cứ khoản 1 Điều 161 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

“Điều 161. Thời điểm xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản

1. Thời điểm xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản thực hiện theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan; trường hợp luật không có quy định thì thực hiện theo thỏa thuận của các bên; trường hợp luật không quy định và các bên không có thỏa thuận thì thời điểm xác lập quyền sở hữu, quyền khác đối với tài sản là thời điểm tài sản được chuyển giao.

Thời điểm tài sản được chuyển giao là thời điểm bên có quyền hoặc người đại diện hợp pháp của họ chiếm hữu tài sản.”

Bạn tặng cho con số tiền 500 triệu, thì thời điểm trao tài sản thì tài sản đã được chuyển giao quyền sở hữu cho người con. Do đó, việc trao trả lại cho bố mẹ hay không phụ thuộc vào quyết định của người con.

TRIỂN LUẬT LAW.